Категории

Бяла книга "Устойчива пожарна защита"


Бяла книга: "Устойчива пожарна защита"

Бялата книга прави преглед на основните елементи и етапи в изграждането на
съвременна противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради
 

"Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и функционирането на сградите. Развитието на знания и компетенции в сферата на пожарната безопасност е необходимост, съпътстваща изграждането на всяка съвременна сграда..."
 

Бялата книга дава отговор на следните въпроси:

Какво е съвременна устойчива сграда и съвременна устойчива пожарна защита?

Защо устойчивата пожарна защита изисква надеждна стратегия за пожарна безопасност?

Кои са седемте основни стъпки в изграждането на надеждна стратегия за пожарна безопасност?

Кои са съвременните технологични решения за постигане на устойчива пожарна защита?

Защо инженерите по пожарна безопасност трябва да участват в проектирането на сградите, а инвестицията в надеждна устойчива противопожарна защита трябва да се възприема като инвестиция в бизнес устойчивост?За повече информация, последвайте линка: 
TechInfo.bg - Публикации


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал