Условия за ползване
Условия за ползване


Условия и начин на ползване на BulgarianIndustry.bg TM

Copyright  © 2022 Всички права запазени

Съдържанието на ВulgarianIndustry.bg™ е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. При използване на информация от сайта е задължително позоваването му.

Не се допуска публикуване, размножаване и всяка форма на комерсиално използване на съдържанията в сайта без писмено съгласие от издателя.

Поставянето на връзки към материали в ВulgarianIndustry.bg™ е свободно.

Изпращането на материали за разпространение чрез ВulgarianIndustry.bg™ дава правото за тяхното възпроизвеждане и разпространение, както и за създаването на свързани материали. Клиентът носи отговарност за коректността и достоверността на съдържанието на всички изпратени за разпространение материали. ВulgarianIndustry.bg™ си запазва правото да не разпространява материали в случаите, когато това нарушава закона и етиката.

ВulgarianIndustry.bg™ съдържа връзки и пренасочване към други интернет страници, поддържани от трети страни. Издателят не управлява и не контролира по никакъв начин, каквато и да е информация, продукти или услуги на страниците на тези трети страни и не носи отговорност за тяхната дейност и съдържание.

Издателят си запазва правото да променя условията и начините на ползване на тази страница.