Категории

Система за пожарогасене с водна мъгла - противопожарни дюзи за защита от пожарни рискове в дейта центрове


Система за пожарогасене с водна мъгла FIREKILLтм:

Противопожарни дюзи за защита от пожарни рискове в дейта центрове


Дюзите модел OH-DC1 за висящ монтаж и модел OH-DC2 за стоящ монтаж са специално предназначени за ефективна и надеждна защита от пожар на помещения и зали с оборудване за обработка на данни.

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™ и са специално проектирани за защита на дейта центрове, предлагайки най-екологичното и най-рентабилното решение на пазара с минимална консумация на вода и енергия. В същото време осигуряват стабилно и надеждно решение, като работят при много ниско водно налягане, както често се среща в конвенционалните спринклерни системи.


Одобрения и типични приложения

Дюзата OH-DC1 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложение М, за защита на помещения/зали с оборудване за обработка на данни над двоен под. Дюзата OH-DC2 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложение N, за защита на помещения/зали с оборудване за обработка на данни под двоен под.

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са тествани при скорост на вентилация до 1,7 m/s, което ги прави идеално приложими в зони, изискващи непрекъсната вентилация, дори в случай на пожар. Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са патентовани автоматични дюзи за водна мъгла, проектирани да разпръскват водата във вид на много малки водни капки с ниско налягане и ниска скорост. Създадената хомогенна фина водна мъгла отнема толината, редуцира излъчването на топинна енергия, измества кислорода в близост до огъня и по този начин контролира и потиска пожара. Благодарение на голямото количество фини водни капки, водната мъгла създава голяма повърхност и овлажнява съседните запалими предмети с минимален разход на вода.


Пълна гама дюзи модел FIREKILL™ за дейта центрове

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от пълната гама дюзи за водна мъгла с ниско налягане на системата FIREKILL™, създадени да предложат едно цялостно решение за защита срещу всички пожарни рискове в съвременните центрове за данни. Чрез комбиниране на отделни дюзи, всяка подходяща за специфични зони, системата предлага ефективна, надеждна и екологична защита на цялата сграда.

В зависимост от целта на пожарната защита, конфигурацията на дейта центъра или други особености на обекта, FIREKILLTM позволява хибридно решение с конвенционалната спринклерна технология. Системата е мащабируема и лесно може да бъде разширявана с допълнителни дюзи в нови или обновени зони от обекта.

 

За повече информация и запитване за оферта:

 Тел.: 
0888 441 336
, Имейл: [email protected]


Уеб страница: Противопожарни дюзи за защита от пожарни рискове в дейта центрове


Производител: 
VID Fire-Kill ApS

 

 

Вижте още:
Система за пожарогасене с водна мъгла ниско налягане - съвременно устойчиво решение за пожарогасене

Автоматични дюзи за пожарен риск ОН1 съгласно CEN EN 14972

Автоматични дюзи за пожарен риск ОН2 и ОН3 съгласно CEN EN 14972

Отворени дюзи за пожарен риск НН в индустриални приложения

 

 

 
<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал