Категории

Системи за пожарогасене с инертни газове аргон и азот


Пожарогасителни инсталации с инертни газове Аргон и Азот

ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ
 
 
ОЦЕНКА НА ПОЖАРНИЯ РИСК

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

НАДЕЖДНА АПАРАТУРА

КАЧЕСТВЕН МОНТАЖ

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТОВЕ

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 
   

Основни характеристики:

Бързо и сигурно потушават пожара в рамките на 60 секунди:
Системите с инертни газове гасят пожара посредством разреждане на кислорода в защитаваната зона. Те намаляват концентрацията на кислорода в помещението докато стане невъзможно поддържането на горенето. Два са основните стандартизирани инсталационни параметъра, които гарантират бързо и сигурно потушаване на пожара:
 
- време на изпускане на агента – max. 60 сек. – дефинира необходимото време за постигане на 95% от проектната концентрация. Ниската стойност на параметъра гарантира бързо гасене на пожара с минимални щети;

- продължителност на защита – min. 20 - 30 мин. – дефинира времето през което съответната концентрация трябва да бъде поддържана за да се избегне повторно запалване. Инетните газове са с плътност много близка до плътността на въздуха, което определя високата стойност на този параметър при инсталациите с инертни газове и високата ефективност на инертните газове като гасителни агенти.

Подходящи за защита на зони с присъствие на хора:
Всяка пожарогасителна инсталация се изчислява според стандартите за безопасност, така че да предвиди каква концентрация ще се създаде в помещението и да се ограничи максималното време за излагане. Минималната концентрация на кислорода, която е безопасна за хората е между 8% и 10%. При системите с инертни газове гасенето настъпва при намаляване на концентрацията на кислорода от нормалните 20,9 % до нива под 15% в зависимост от степента на запалимост на защитаваното оборудване.

Не увреждат имуществото и оборудването:
Инертните газове са електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което могат да се използват за потушаване на пожар в помещения със сложно оборудване без риск от поява на късо съединение или други повреди по ел. съоръженията. При нормални температури магат да се използват с материали като никел, стомана, мед, месинг, бронз и пластмаса.

Не причиняват замърсяване в помещението след потушаване на пожара:
Инертните газове са чисти агенти за пожарогасене и не остават следи и замърсявания след гасенето

Гъвкавост при проектирането и сигурна защита срещу случайно задействане и изтичане на агента:
Инсталациите могат да бъдат проектирани на модулен или централизиран принцип (едно- или двуредни). За съхранение на инертните газове се използват бутилки под налягане от 200 или 300 bar и обем от 80 lt или 140 lt, благодарение на което инсталацията може да бъде максимално оптимизирана по отношение на пространство и цена. Бутилките са оборудвани с манометри за лесна проверка и поддръжка на критичните елементи.

Безвредни за околната среда:
Инертните газове са леки, безцветни, без мирис, имат нулева проводимост и нулево време на живот в атмосферата.

Съвместими със стандарта БДС EN 15004.


Приложение:

Инсталациите с инертни газове имат разнообразни приложения. Използват се за пожарозащита на компютри, телекомуникационно оборудване, електрически инсталации и друго оборудване. Особено подходящи са за защита на архиви, музеи, библиотеки и други обекти с ценно и уникално имущество.


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал