Категории

Системи за пожарогасене с Novec 1230 (FK-5-1-12)


Пожарогасителни инсталации с гасителен агент Novec 1230 (FK-5-1-12)

ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ
 
 
ОЦЕНКА НА ПОЖАРНИЯ РИСК

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

НАДЕЖДНА АПАРАТУРА

КАЧЕСТВЕН МОНТАЖ

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТОВЕ

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА   


Основни характеристики:

Химически агент за пожарогасене от ново поколение:
Novec 1230 (FK-5-1-12) е нов газов гасителен агент, безвреден за хората, оборудването и околната среда. Притежава нулев коефициент на изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 3 до 5 дни и най-ниският коефициент на глобално затопляне 1, с което отговаря на всички изисквания в протокола от Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Бърз и ефективен гасителен метод:
Двойният механизъм на гасене гарантира високата ефективност на Novec 1230 (FK-5-1-12) при много ниска концентрация. Гасенето настъпва много бързо в рамките на 10 секунди или дори по-малко. Ефективен е в широки граници за пожари клас А, В, както и за пожари в помещения с активно електро- и електронно оборудване.

Максимална безопасност за хората:
Ниската токсичност, съчетана с ниската проектна концентрация осигурява най-широките граници за безопасност сравнено с останалите газовите агенти. Novec 1230 (FK-5-1-12) е идеален за затворени пространства с присъствие на хора, при което не съществува риск за хората при нормална проектна концентрация.

Чисто и безопасно гасене:
Гасителният агент не оставя следи и замърсявания след изпускането му. Не причинява корозия и е електрически непроводим.

Съвместими със стандарта БДС EN 15004.
 

Приложение:

Подходящи за защита на сложно и скъпо електронно оборудване, компютри, софтуeр, файлове с данни, комуникационно оборудване, сложна медицинска техника, машинни зали, контролни зали с електрическо и електронно оборудване, чисти стаи и др.


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал