Категории

Системи за пожарогасене с газ FM-200 (HFC-227 ea)


Пожарогасителни инсталации с газов агент FM-200 (HFC-227 ea)

 ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ
 
 
ОЦЕНКА НА ПОЖАРНИЯ РИСК

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ

НАДЕЖДНА АПАРАТУРА

КАЧЕСТВЕН МОНТАЖ

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТОВЕ

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА


 
    
 
Основни характеристики:

Бързо и сигурно потушаване на пожара в рамките на секунди:
FM-200 e изключително ефективен гасителен агент с много ниска стойност на параметъра време на изпускане. Пожарогасителните инсталации с FM-200 потушават пожара в началния му стадии в рамките на секунди. Спирането на пожара в критичните няколко секунди преди разрастването му е изключително важен параметър за безопасност. Ефективността на тези системи се дължи до голяма степен на механизма на гасене, който преминава през два етапа. Гасителният агент се съхранява в течно състояние до момента на изпускането му в помещението, когато се изпарява и поглъща топлината на горивния процес, докато стане невъзможно поддържането на горенето. Следва химична реакция, при която изпуснатите свободни радикали спират самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

Високи нива на безопасност за хората:
Подходящи са за потушаване на пожари в затворени помещения, изискващи висока концентрация на гасителния агент и същевременно наличие на персонал в него. Прекратяват процеса на горене в рамките на секунди при сравнително високи концентрации на кислорода във въздуха, при които не съществува риск за хората, не се нарушава тяхната нормална активност и дишането им.

Не увреждат сложното електронно оборудването след гасенето:
FM-200 е електрически непроводим, не корозира металите и това го прави безопасен за използване в помещения с активно електрическо оборудване. Не съществува риск от поява на късо съединение в инсталацията или други повреди по ел. съоръженията. Високата точка на кипене на агента FM-200, съчетано с правилното проектиране на гасителната инсталация гарантират липсата на опасност от термичен шок на електронното оборудване.

Потушават пожари клас А и клас В:
Гасителният агент FM-200 е изключително подходящ за потушаване на пожари клас А и клас В с минимални щети за имуществото и оборудването и същевременно безопасен за хората.

Не причиняват замърсяване в помещението след потушаване на пожара:
FM-200 е чист агент за пожарогасене и не оставя следи и замърсявания след гасенето.

Гъвкавост при проектирането и сигурна защита срещу случайно задействане и изтичане на агента:
Системата може да бъде модулна или централизирана за защита на една или няколко опасни заони. Позволява проверка и поддръжка на всички критични елементи за предотвратяване на риск от случайно задействане, както и максимална оптимизация по отношение на пространство и цена.

Безвредни за окoлната среда:
FM-200 е безцветен, без мирис и електрически непроводим.

Съвместими със стандарта ISO 14520.


Приложение:


Подходящи за защита на сложно и скъпо електронно оборудване, компютри, софтуeр, файлове с данни, комуникационно оборудване, сложна медицинска техника. Напълно решават проблемите по пожарогасене в промишлени условия като се използват в цехове, рефинерии, машинни зали, минни съоръжения, електроцентрали, контролни зали с електрическо и електронно оборудване и др.<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал