Категории

Спринклерни противопожарни инсталации

 
 Спринклерни противопожарни инсталации

Системи за пожарогасене с гасителен агент ВОДА
Системи за пожарогасене с гасителен агент ВОДНА МЪГЛА
Системи за пожарогасене с гасителен агент ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА
 
ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ
 
ОЦЕНКА НА ПОЖАРНИЯ РИСК
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ
НАДЕЖДНА АПАРАТУРА
КАЧЕСТВЕН МОНТАЖ
ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТОВЕ
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 
Основни характеристики:

Конвенционални спринклерни инсталации

Надеждно и икономично решение за пожарогасене
- реагират веднага още в първоначалния етап от възникване на пожара
- безвредни за околната среда и безопасни за хората
- използват най-евтиния гасителен агент - вода
- подходящи за защита от пожар както на хора, така и на имущество в затворени помещения
- особено подходящи за потушаване на пожари клас А (твърди горими вещества, тлеещи пожари и др.).
 
Ефективно решение за пожарогасене
- пълен контрол върху пожара - спират разрастването на пожара
- отнемат топлинната енергия на горивния процес и предизвикват бърз охлаждащ ефект в горящата зона
- бързо потушават пожара без риск от повторно запалване
- задействат се само спринклерните глави непосредствено над огнището на пожара
- няма опасност от случайно задействане на инсталацията - сработва само при реален пожар
 
 

Широк обхват от приложения
Водните сплинклерни системи могат да бъдат инсталирани навсякъде, където няма опасност от замръзване на водата в тръбопроводната мрежа. Особено подходящи са за потушаване на пожари клас А (твърди горими вещества, тлеещи пожари и др.). Типичните приложения са търговски и административни сгради, промишлени обекти, складови помещения, офисни помещения, подземни гаражи, жилищни сгради, хотели и др

 
Системи за пожарогасене с гасителен агент ВОДНА МЪГЛА

Предимства пред конвенционалните спринклерни инсталации
- количеството на използваната вода е значително по-малко
- използват специални разпръскващи глави с микродюзи, които работят под високо налягане от 80 до 200 бара
- разпръснатата вода е във вид на капки с микроразмери и много висока скорост
- многократно по-голям воден обем във вид на водна мъгла
- абсорбират топлинната енергия на горивния процес няколко пъти по-бързо
- създават бърз охлаждащ ефект и бърза и значителна редукция на кислородното съдържание при изпускане на агента
- подходящи са за защита на оборудване
- минимални щети след гасенето
- заемат по-малко пространство за разполагане на оборудването и тръбната мрежа

       
 
Бързо и ефективно гасене
- ефективно потушават пожари клас А, В и С без риск от повторно запалване
- изключително бързо потушават пожара
- подходящи за локално и обемно гасене
- изключително подходящи за потушаване на бързо разрастващи се пожари и
големи пожари
- подходящи за защита както на помещения с хора и имущество, така и на сложно и скъпо оборудване
- бързо възстановяване на работния процес и работата на съоръженията след гасене

Широк обхват от приложения
Използването на системите с водна мъгла като алтернатива на конвенционалните спринклерни инсталации постоянно нараства. Подходящи са за гасене на пожари клас А, В и С: кабелни колектори/тунели, роторни турбини, трансформаторни подстанции, помещения с електрическо и електронно оборудване, химически предприятия, компютърни и телекомуникационни центрова, производствени помещения, машинни зали, двигатели и алтернатори, складове, архиви и др.


Системи за пожарогасене с гасителен агент ПЯНА

Ефективно решение за зони с повишена пожароопасност
В много производствени предприятия съществува повишена опасност от възникване на пожари клас В. Системите за пожарогасене с пяна са предназначени за локално потушаване на пожари върху големи горящи повърхности от запалими течности.

Пожарогасителната пяна съдържа вода, концентрат и въздух. Тя е устойчива на огъня, благодарение на концентрата, който съдържа химични елементи като флуор. Пожарогасенето с пяна преминава през няколко етапа. Първоначално, благодарение на ниската си плътност в сравнение с водата, пяната създава повърхностен слой, който спира достъпа на кислород до горящата повърхност. Същевременно водата в състава на пожарогасителната пяна бързо отнема топлината и по този начин горенето спира. Следва химична реакция, при която флуорът прекъсва самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес и се прекратява възможността за повторно запалване. Системите работят с няколко вида пяна в зависимост от конкретното приложение
.

 
    

Приложение
Пожарогасителните инсталации с пяна са много подходящи за потушаване на пожари предимно клас В (запалими течности) в зони с повишена пожароопасност: складове, резервоари, помпени станции, рафинерии, химически предприятия и др.
 


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал